WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ


WSKAZANIA

- zaburzeń sfery psychicznej
- zaburzeń sfery fizycznej
- zaburzeń sfery intelektualnej
- zaburzeń sfery społecznej

W przypadku stwierdzenia kynofobii pierwszy etap zajęć obejmuje zespół działań przełamujących lęk przed psem. Dopiero po pozytywnym zakończeniu tego etapu przystępujemy do rehabilitacji pozostałych niesprawności.

 

PRZECIWWSKAZANIA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ

- alergia na psa
- otwarte rany
- choroby skóry
- choroby infekcyjne
- pasożyty
- podwyższona temperatura