NIKO  

Rasa: Golden Retreiver
Imię rodowodowe: Eo Ipso Magnum In Parvo
Data ur.:
Nr rodowodu: PKR/VII/

Niko mały chłopiec mieszkający w ciele dorosłego osobnika. Wesoły o przyjaznym usposobieniu, niosący radość i wzbudzający zaufanie. Jego sposób bycia napawa otoczenie optymizmem i wyzwala pozytywne emocje. Oddający się bez reszty osobom, które wykażą choć cień zainteresowania jego sercem pełnym miłości do ludzi i innych zwierząt. Kochający bezwarunkowo, akceptujący nas takimi jakimi jesteśmy, nie oczekuje niczego w zamian. Wspiera na co dzień pracę Fundacji Tacy Sami Centrum Wspierania Rozwoju we Wrocławiu.

Przewodnik psa Magdalena Borzestowska - pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, specjalista kynoterapeuta. Od lat angażująca się w pomoc dzieciom, postanowiła połączyć miłość do zwierząt i fascynację pracą z dziećmi. Na co dzień pracująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym spotykająca się z różnymi problemami dzieci i młodzieży. Uczestniczy w programach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, współpracująca z Fundacją Tacy Sami Centrum Wspierania Rozwoju we Wrocławiu, Partner Polskiego Towarzystwa Kynoterapii