KYNOTERAPIA to termin stosowany naprzemiennie z terminem DOGOTERAPIA. Jest to metoda wspomagająca efekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dzieci z dysfunkcjami, jak również dająca wspaniałe efekty w terapii osób starszych, samotnych czy z depresją. Głównym motywatorem jest odpowiednio predysponowany i wyszkolony pies.

Spotkanie z Psem (SP) Najczęściej są to zajęcia grupowe. Mają na celu umożliwienie pozytywnego kontaktu dzieci lub osób niepełnosprawnych z psem. Zajęcia przebiegają w radosnej atmosferze spontanicznej zabawy ukierunkowanej przez terapeutę. Mają na celu przyzwyczaić uczestników do kontaktów z psem. Są formą odprężenia ale jednocześnie stymulują rozwój zmysłów i percepcji, pomagają pokonać różne lęki w kontaktach z otoczeniem czy przełamać depresję. Przebieg wizyty trwa tyle ile potrzeba. W zależności od potrzeb podopiecznych i możliwości placówki mają formę spotkań indywidualnych lub pracy grupowej. Mogą odbywać się w formie spotkań jednorazowych lub zajęć cyklicznych.

Terapia z Psem (TP) Mogą być to zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Mają na celu realizacje konkretnego programu ustalonego wcześniej w porozumieniu ze specjalistą, który aktualnie prowadzi dziecko (rehabilitant, psycholog, lekarz prowadzący). TP jest planowane, w rezultacie ma spowodować poprawę w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym funkcjonowaniu podopiecznego. Terapia jest w pełni dokumentowana, co pozwala na kontrole skuteczności i doboru metod. Zajęcia opierają się o zasadę stopniowania trudności. Najkorzystniejszą formą TP są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach (zwykle nie więcej niż 3 osoby).

Edukacja z Psem (EP) Na tego typu zajęciach pies wykorzystywany jest jako pomoc naukowa, ponieważ dzieciom niejednokrotnie dużo łatwiej się otworzyć i zmotywować do nauki u boku nowego przyjaciela. Zajęcia mają na celu usprawnienie sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej wspomagają rozwój umysłowy. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. EP pomaga również osobom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole. Zajęcia prowadzone są w grupach (klasach) lub indywidualnie przez zespół kynoterapeutyczny kierowany przez pedagoga. Mają określony scenariusz realizujący program nauczania. Wskazana jest ewaluacja i dokumentacja zajęć.