Gdzie chętnie bywamy

- w przedszkolach, szkołach, Domach Dziecka - na zajęciach edukacyjnych i ogólnorozwojowych podczas których dzieci uczą się właściwej postawy wobec zwierząt. Program przewiduje przekazanie ogólnej wiedzy o zwierzętach towarzyszących, bezpieczne postawy, zagadnienia dotyczące pielęgnacji psa. Gry i zabawy z udziałem psa. Zajęcia mają charakter jednorazowy. Możliwe jest prowadzenie zajęć cyklicznych, które są oparte o autorski program prowadzącego. Zajęcia takie składają się z 10 spotkań, na każdym poruszany jest inny blok tematyczny

- w domach małych pacjentów na zajęciach indywidualnych wspomagających terapię i rehabilitację w oparciu o wskazania lekarza prowadzącego.

- w Poradniach, Ośrodkach Specjalnych oraz Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych – Terapia kontaktowa ukierunkowana na stymulację zmysłów , wywołanie pozytywnych emocji i rehabilitację ruchową. Zajęcia odbywają się w małych 2-4 osobowych grupach.

- na imprezach integracyjnych, okolicznościowych podczas których pies może pochwalić się swoimi sztuczkami, wspomóc zawody sportowe, włączyć się do zabawys