Cele kynoterapii:

1) fizyczno – ruchowe

 • Rozwijanie motoryki, koordynacji ruchów, zmniejszenie napięcia mięśni
 • Rozwijanie poczucia równowagi
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się na wózku

2) emocjonalno – społeczne

 • Rozwijanie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej uczestników zajęć
 • Rozwijanie umiejętności relaksu, odprężania i rekreacji
 • Rozwijanie uczucia empatii zarówno w stosunku do zwierzęcia jak i innych osób
 • Podnoszenie pewności siebie i budowanie własnej wartości
 • Łagodzenie lęków i fobii
 • Zmniejszanie odczuwania samotności
 • Wywoływanie radosnego nastroju i ogólnego ożywienia
 • Ekspresja emocji połączona z opanowaniem sztuki kontroli własnych emocji i doznań oraz ich nazywanie
 

1|2